Zásady na ochrany súkromia

Prevádzkovateľ webu
Tento portál prevádzkuje spoločnosť NOVAK’S International s.r.o., IČO: 454 78 821, sídlom Otrokovice, Smetanova 1368, PSČ 765 02, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajský súdom v Brne, oddiel C, vložka 5101.
Zlepšovanie našich služieb a Google Analytics
Aby sme mohli zlepšovať svoje služby, vyhodnocujeme správanie návštevníkov na webe pomocou službu Google Analytics. Služba Google Analytics zbiera iba anonymné dáta. Presné informácie nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/sk.html